O sebi

Kratka biografija

Damir Dragičević rođ. 1959. u Zagrebu, osnovnu školu i gimnaziju završio u Splitu, a nakon toga se upisao na studij medicine u Italiji u Bariju. Nakon Barija u Rimu diplomira medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta “La Sapienza”. Nakon povratka u Split otvara privatnu liječničku ordinaciju, a potom otvara MYWAY. Polje interesa i djelovanja mu je psihoterapija i u tom pogledu završava pripremnu izobrazbu iz grupne analize u Splitu, te završava poslijediplolmski studij iz psihoterapije – stručni i znanstveni smjer u Zagrebu. Posjeduje individualno i grupno psihoterapijsko iskustvo, završio je 2. stupanj edukacije iz kognitivo-bihevioralne terapije. Uz ovo, polja interesa su mu NLP (neurolinguističko programiranje, te je certificirani NLP Practitioner), hipnoza i life coaching.

Centar za psihološko savjetovanje MYWAY Dr. Damir Dragičević 
Pod Kosom 6, Split Mob.: 091-5191987  Tel.: 021-398620
(prima po predbilježbi)